Show

Irbe 1 34

Parametri

Apbūbes laukums 34 m2
Augstums 3,9 m