Show

Tebra 20

Parametri

Apbūves laukums 20 m2
Augstums 3,2 m