Show

Tebra 25

Parametri

Apbūves laukums 25 m2
Augstums 3,2 m