Show

Tebra 30

Parametri

Apbūbes laukums 30 m2
Augstums 3,2 m