Modulära Hus

Modulalternativ
Modulhus, sommarhus och offentliga byggnader

Modulhus tillverkas i fabriken och levereras sedan till kunden på byggplatsen med en släpvagn och placeras på fundamenten.

Snabbt… billigt… effektivt.

Det bredaste utbudet av applikationer:

sommarhus, fritidshus, campingplatser
idrottsanläggningar, skolor och dagis
kaféer och butiker
kontormoduler, omklädningsrum för idrottsarenor, etc.