Service och garanti


Efter att huset har slutförts och idrifttagandet kommer vi att ge ägaren till huset detaljerade instruktioner och rekommendationer för underhåll och användning av huset.

 

Ett år efter idrifttagandet av huset inspekterar och utvärderar vi huset, korrigerar eventuella fel eller byter ut det så att trähuset inte tappar sitt utseende under en lång tid.

Vi ger 5-årsgaranti för huvudbyggnation av modulhus, men 2 år för begagnade efterbehandlingsmaterial och utrustning.